Historia projektu

Projekt powstał z inicjatywy trojga logopedów, którzy mając na uwadze zarówno wysoki poziom  występowania wad wymowy wśród dzieci, opinie specjalistów odnoszące się do małej użyteczności niektórych narzędzi diagnostycznych, jak również lepszy dostęp do narzędzi wspomagających pracę z multimediami (np. projekty MEN OSE oraz AKTYWNA TABLICA) postanowili wspólnie:

 1. Podjąć próbę stworzenia pierwszego interaktywnego przesiewowego kwestionariusza logopedycznego.
 2. Dokonać wstępnej walidacji testu.
 3. Udostępnić narzędzie grupie odbiorczej.
 4. Rozwijać narzędzie (walidacje, standaryzacja użycia itp.) –  wspólnie z innymi logopedami, którzy chcieliby zaangażować się w projekt.

Zaproponowano następujące etapy projektu:

 • ANALIZA dostępnych na rynku narzędzi, szczegółowe wywiady z logopedami, gromadzenie ich opinii nt. użyteczności (nie warstwy merytorycznej) dostępnych na rynku testów przesiewowych – etap zakończony.
 • BADANIA OPINII logopedów i studentów logopedii (ankiety i formularze z pytaniami otwartymi nt. preferowanego stylu ilustracji w narzędziach służących do profilaktyki / diagnozy / terapii logopedycznej) – etap zakończony.
 • ZAPROJEKTOWANIE pierwszej wersji kwestionariusza – etap zakończony.
 • TWORZENIE ILUSTRACJI i innych treści graficznych zgodnych ze scenariuszem autorskim – etap zakończony.
 • WALIDACJA (sprawdzanie rozpoznawalności ilustracji) –  zbadanie, czy dzieci w określonej grupie wiekowej nazywają obrazki zgodnie z założeniem autorów (materiał obrazkowy w trzech etapach był wysyłany do wybranych placówek w województwach: pomorskim, podkarpackim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim; przebadano łącznie ponad 300 dzieci w wieku przedszkolnym) – etap zakończony.

Realizujący projekt serdecznie dziękują Paniom: Barbarze Warchoł-Iwan, Hannie Błaszkiewicz, Annie Stankiewicz, Magdalenie Kućko, Justynie Sztubeckiej, Katarzynie Wdowiak, Dominice Stankiewicz, Agnieszce Banasiak,  Alicji Kapturskiej, Marie Ren oraz Studentom Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, bez których ten etap projektu nie zostałby zrealizowany.

 • MODYFIKACJE ILUSTRACJI według zebranych i przeanalizowanych uwag – etap zakończony.
 • TECHNICZNA REALIZACJA narzędzia w wersji 1.0 – etap zakończony.
 • PUBLIKACJA narzędzia na udostępnionej przez firmę Learnetic platformie mTalent – planowany termin publikacji: marzec 2018.
 • UDOSTĘPNIENIE narzędzia logopedom chętnym do współpracy przy projekcie.
 • TESTY użytkowe narzędzia (udostępnienie materiału na testy użyteczności interfejsu).
 • ZBIERANIE OPINII od logopedów i innych użytkowników nt. użyteczności produktu.
 • (etap opcjonalny) MODYFIKACJE techniczne oraz dotyczące użyteczności wg zebranych uwag.
 • PUBLIKACJA NARZĘDZIA w zaktualizowanej wersji – marzec 2019 (publikacja zaktualizowanego narzędzia LogoTest oraz publikacja NOWEGO narzędzia LogoTest 2, które powstało jako wynik konsultacji projektowych z logopedami i rodzicami.

Badania przed projektem

Przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem LogoTestu autorzy wykonali szereg badań odnoszących się do aktualnych danych na temat:

 • sposobów przeprowadzania badań przesiewowych przez logopedów,
 • wykorzystywania gotowych narzędzi do przesiewu logopedycznego lub tworzenia własnych,
 • analizy użyteczności (UX) wskazanych w wywiadach dotyczących narzędzi diagnostycznych,
 • praktycznego wykorzystania narzędzi diagnostycznych,
 • skali występowania zaburzeń artykulacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym (badania – Mateusz Szurek 2017)
15

O autorach

Autorów narzędzia LogoTest łączy praktyka i doświadczenie w pracy z dziećmi, wiedza akademicka oraz zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w diagnozie i terapii logopedycznej.
To wykwalifikowani logopedzi i neurologopedzi.

Anna Grzegory

Anna Grzegory

 • logopeda,

 • glottodydaktyk,

 • terapeutka dysleksji,

 • nauczycielka nauczania początkowego,

 • trenerka edukacyjna,

 • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W 2010 roku nagrodzona tytułem Innowacyjnego Nauczyciela Roku oraz Lidera w Edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi. Autorka wielu publikacji nt. wykorzystania technologii w terapii i metod pracy z dziećmi młodszymi.

Mateusz Szurek

Mateusz Szurek

 • neurologopeda,
 • językoznawca,
 • glottodydaktyk,
 • nauczyciel akademicki,
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii,
 • logopeda-praktyk, na co dzień prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i dorosłych,
 • autor publikacji naukowych z zakresu logopedii.
Monika Zielińska

Monika Zielińska-Miętkiewicz

 • logopeda,
 • językoznawca,
 • nauczyciel akademicki (Uniwersytet Gdański),
 • trener, szkoleniowiec,
 • od 15 lat wymyśla, konsultuje, opiniuje i wdraża różne produkty, mające wspierać pracę logopedy.

Pracowała dla:

 • Young Digital Planet (autorka i product manager serii eduSensus),
 • WSIP i ORKE (autorka szkoleń),
 • Nowej Ery (treści multimedialne do podręczników 1-3, np. Elementarz Odkrywców),
 • Trefl (gry planszowe i karciane: LOGO-żarty, czyli inna gra w karty oraz Na przyjęcie chcę i zaklęć 55),
 • Crocolabel (Halo, Rozalia! Wieczorne rozmowy owcy i krowy – aplikacja mobilna wspomagająca czytanie uczestniczące)
 • oraz innych podmiotów związanych z branżą edukacyjną i terapeutyczną.
Ma na swoim koncie blisko 50 produktów, które od wielu lat sprawdzają się w codziennej pracy terapeutycznej. Autorka tekstów logopedycznych dla dzieci, np. LOGO-Rymy, czyli zabawne wierszyki z odrobiną muzyki, czy Krótkie, dłuższe, lecz praktyczne WYLICZANKI LOGOPEDYCZNE.
Obecnie w firmie Learnetic opiekuje się nową serią dla terapeutów i ich podopiecznych – mTalent