Historia projektu

Projekt powstał z inicjatywy trojga logopedów, którzy mając na uwadze zarówno wysoki poziom występowania wad wymowy wśród dzieci, opinie specjalistów odnoszące się do małej użyteczności niektórych narzędzi diagnostycznych, jak również lepszy dostęp do narzędzi wspomagających pracę z multimediami (np. projekty MEN OSE oraz AKTYWNA TABLICA) postanowili wspólnie:

 1. Podjąć próbę stworzenia pierwszego interaktywnego przesiewowego kwestionariusza logopedycznego.
 2. Dokonać wstępnej walidacji testu.
 3. Udostępnić narzędzie grupie odbiorczej.
 4. Rozwijać narzędzie (walidacje, standaryzacja użycia itp.) – wspólnie z innymi logopedami, którzy chcieliby zaangażować się w projekt.

W LogoTest i AfaTest wyróżniono następujące etapy projektu:

 • ANALIZA dostępnych na rynku narzędzi, szczegółowe wywiady z logopedami/psychologami, gromadzenie ich opinii nt. użyteczności (nie warstwy merytorycznej) dostępnych na rynku testów przesiewowych – etap zakończony.
 • BADANIA OPINII logopedów, studentów logopedii (ankiety i formularze z pytaniami otwartymi nt. preferowanego stylu ilustracji w narzędziach służących do profilaktyki / diagnozy / terapii logopedycznej), a w przypadku narzędzia AfaTest – współpraca z Zespołem afazja.org pracującym na co dzień z pacjentami po incydentach mózgowych – etap zakończony.
 • ZAPROJEKTOWANIE pierwszej wersji kwestionariuszy – etap zakończony.
 • TWORZENIE ILUSTRACJI i innych treści graficznych zgodnych ze scenariuszem autorskim – etap zakończony.
 • WALIDACJA (np.: w przypadku narzędzia LogoTest i materiału dla młodszych dzieci: sprawdzanie rozpoznawalności ilustracji) – zbadanie, czy dzieci w określonej grupie wiekowej nazywają obrazki zgodnie z założeniem autorów (materiał obrazkowy w trzech etapach był wysyłany do wybranych placówek w województwach: pomorskim, podkarpackim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim; przebadano łącznie ponad 300 dzieci w wieku przedszkolnym), zaś w przypadku AfaTest materiał był sprawdzany na podopiecznych Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”– etap zakończony.

Realizujący projekt serdecznie dziękują Paniom: Barbarze Warchoł-Iwan, Hannie Błaszkiewicz, Annie Stankiewicz, Magdalenie Kućko, Justynie Sztubeckiej, Katarzynie Wdowiak, Dominice Stankiewicz, Agnieszce Banasiak, Alicji Kapturskiej, Marie Ren, Studentom Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, a także Katarzynie Urbańskiej, Izabeli Olejniczak-Pachulskiej, Agnieszce Kowalskiej, Katarzynie Wojowskiej oraz wszystkim psychologom, neurologopedom i pacjentom z Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”, bez których ten etap projektu nie zostałby zrealizowany.

 • MODYFIKACJE ILUSTRACJI według zebranych i przeanalizowanych uwag – etap zakończony,
 • TECHNICZNA REALIZACJA narzędzia w wersji 1.0 (AfaTest), i 1.1 (LogoTest) – etap zakończony.
 • PUBLIKACJA narzędzia na udostępnionej przez firmę Learnetic platformie mTalent:
  • LogoTest cz. 1 – marzec 2018
  • LogoTest cz. 2 – marzec 2019
  • aktualizacja LogoTest cz. 1 – marzec 2020
  • AfaTest – marzec 2020
  • LogoTest cz. 3 – marzec 2021
  • LogoTest cz. 4 – marzec 2022
  • LogoTest cz. 5 – marzec 2023
  • aktualizacja AfaTest (cz. 6) – marzec 2024
  • LogoTest cz. 7 – marzec 2024
 • UDOSTĘPNIENIE narzędzia diagnostom chętnym do współpracy przy projekcie.
 • TESTY użytkowe narzędzia (udostępnienie materiału na testy użyteczności interfejsu).
 • UZBIERANIE OPINII nt. użyteczności produktu.
 • (etap opcjonalny) MODYFIKACJE techniczne oraz dotyczące użyteczności wg zebranych uwag.
 • PUBLIKACJA NARZĘDZIA w zaktualizowanej wersji – każdego następnego roku w marcu.

Badania przed projektem

Przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem LogoTestu autorzy wykonali szereg badań odnoszących się do aktualnych danych na temat:

 • sposobów przeprowadzania badań przesiewowych przez logopedów,
 • wykorzystywania gotowych narzędzi do przesiewu logopedycznego lub tworzenia własnych,
 • analizy użyteczności (UX) wskazanych w wywiadach dotyczących narzędzi diagnostycznych,
 • praktycznego wykorzystania narzędzi diagnostycznych,
 • skali występowania zaburzeń artykulacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym (badania – Mateusz Szurek 2017)

O autorach LogoTestu

Autorów narzędzia LogoTest łączy praktyka i doświadczenie w pracy z dziećmi, wiedza akademicka oraz zainteresowanie nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w diagnozie i terapii logopedycznej. To wykwalifikowani logopedzi i neurologopedzi.

Anna Grzegory

Anna Grzegory

 • logopeda,
 • glottodydaktyk,
 • terapeutka dysleksji,
 • nauczycielka nauczania początkowego,
 • trenerka edukacyjna,
 • dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi.

Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W 2010 roku nagrodzona tytułem Innowacyjnego Nauczyciela Roku oraz Lidera w Edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi. Autorka wielu publikacji nt. wykorzystania technologii w terapii i metod pracy z dziećmi młodszymi.

Monika Zielińska-Miętkiewicz

Monika Zielińska-Miętkiewicz

 • logopedka, językoznawca,
 • nauczyciel akademicki,
 • trener, manager produktu.

Pracowała dla:

 • ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji),
 • LEARNETIC (autorka i manager najnowszej serii edukacyjno-terapeutycznej mTalent (mTalent.pl),
 • Young Digital Planet i Nowej Ery (autorka i manager serii eduSensus, treści multimedialne do podręczników 1-3),
 • WSIP i ORKE (jako autorka szkoleń),
 • oraz innych podmiotów związanych z branżą edukacyjną i terapeutyczną.

Ma na swoim koncie ponad 50 produktów, które od wielu lat sprawdzają się w codziennej pracy terapeutycznej.

ekran programu LogoTest 1
ekran programu LogoTest 1
ekran programu LogoTest 1
Mateusz Szurek

Mateusz Szurek

 • neurologopeda,
 • językoznawca,
 • glottodydaktyk,
 • doktor nauk humanistycznych, filolog,
 • nauczyciel akademicki,
 • prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu,
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
 • posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii,
 • logopeda-praktyk, na co dzień prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i dorosłych,
 • autor publikacji naukowych z zakresu logopedii.
Bożena Lichocka

Bożena Lichocka

 • nauczyciel dyplomowany,
 • pedagog specjalny,
 • pedagog terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • logopeda.

Holistycznie traktuje problem dziecka. Współpracuje z innymi logopedami w ramach cyklicznych spotkań warsztatowych oraz specjalistami w ramach zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Stale poszukuje i doskonali swój warsztat zawodowy.

 • Jest współautorką wirtualnego kącika logopedycznego dla Rodziców.
 • Z jej inicjatywy powstały dwa tomiki wierszy uczniów z „DREWNIANEJ”.
 • Pomysłodawczyni innowacji pedagogicznej: Czytam, bo już potrafię.
ekran programu LogoTest 1
ekran programu LogoTest 1
ekran programu LogoTest 1
Kamila Talaśka

Kamila Talaśka

 • autorka programu mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA cz. 2 (pełny tytuł: mTalent ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – druga część programu PERCEPCJA SŁUCHOWA w postaci ekranów interaktywnych stymulujących wyższe funkcje słuchowe),
 • doktor nauk humanistycznych, filolog, pedagog specjalny, neurologopeda,
 • wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wykładowca akademicki,
 • autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznie wspomagających pracę terapeutów i zachęcających dzieci do twórczego działania,
 • autorka produktu mTalent PERCEPCJA WZROKOWA, jedynego polskiego interaktywnego programu terapeutycznego nagrodzonego europejska nagrodą dla najlepszych pomocy dydaktycznych, BELMA (edycja 2019).
Maria Faściszewska

Maria Faściszewska

 • autorka programu mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA cz. 2 (pełny tytuł: mTalent ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – druga część programu PERCEPCJA SŁUCHOWA w postaci ekranów interaktywnych stymulujących wyższe funkcje słuchowe),
 • doktor nauk humanistycznych, filolog polski, logopeda, surdologopeda, neurologopeda,
 • wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • w 2021 ukończyła Europejską Kliniczną Specjalizację ds. Zaburzeń Płynności Mowy (ECSF),
 • wykładowca akademicki,
 • jedna z założycielek fundacji „Fonia”, której celem jest inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy,
 • adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w latach 2016-2017, obecnie adiunkt w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznych wspomagających pracę terapeutów,
 • autorka bestsellera mTalent PERCEPCJA SŁUCHOWA (cz. 1), wydanego w 2018 roku,
 • w pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mówienia, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci dwujęzycznych, z zaburzeniami słuchu.
ekran programu LogoTest 2
ekran programu LogoTest 2
ekran programu LogoTest 2
Kamila Bogucka

Kamila Bogucka

 • psycholożka, absolwentka neurobiopsychologii na UG
 • diagnostyczka i terapeutka metody Instrumental Enrichment ®
 • redaktorka merytoryczna
 • koordynatorka projektów, takich jak mTalent Czytanie ze zrozumieniem czy mTalent Czytanie. LITERY
ekran programu LogoTest 5
ekran programu LogoTest 5
ekran programu LogoTest 5

O autorach AfaTestu

Autorów narzędzia AfaTest łączy doświadczenie w pracy z pacjentami po incydentach mózgowych. Wspólnie działają w Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji oraz współtworzą wyjątkowy portal afazja.org. To wykwalifikowany zespół neurologopedów i psychologów.

Katarzyna Urbańska

Katarzyna Urbańska

 • językoznawca,
 • neurologopedka,
 • wykładowca akademicki – Uniwersytet Gdański,
 • trenerka umiejętności psychospolecznych, szkoląca się w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej,
 • dyrektorka i współzałożycielka fundacji, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu.
 • pracuje z osobami z afazją od 15 lat, współtwórczyni programu terapii grupowej dla osob z afazją,
 • współautorka poradnika „Moja afazja”.
Izabela Olejniczak Pachulska

Izabela Olejniczak Pachulska

 • pedagog,
 • neurologopeda,
 • wykładowca akademicki – Uniwersytet Gdański,
 • trener,
 • Dyrektorka i współzałożycielka fundacji. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją.
 • posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto,
 • trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI),
 • współautorka poradnika „Moja afazja”,
 • pomysłodawczyni portalu afazja.org.
ekran programu AfaTest
ekran programu AfaTest
ekran programu AfaTest
Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska

 • psycholog specjalność neurobiopsycholog,
 • ukończyła I i II stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywa współpracując od 2014 roku z Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” oraz prowadząc własny gabinet psychologiczny. W swojej pracy dużo czasu poświęca neuropsychologii oraz sferze emocjonalnej człowieka. Prowadzi diagnozę i terapię neuropsychologiczną dla osób po udarach i urazach mózgu oraz autorskie grupowe zajęcia terapii reminiscencyjnej i inteligencji emocjonalnej dla osób z afazją.

Katarzyna Wojowska

IKatarzyna Wojowska

 • psycholog specjalność neurobiopsychologia,
 • fizyk medyczny.

Związana z Fundacją „Między Słowami” od 2013 roku. Pracuje z pacjentami z afazją indywidualnie oraz prowadzi terapię grupową.
Autorka programu treningu myślenia logicznego, współautorka programu zajęć treningu funkcji poznawczych oraz terapii rozumienia dla osób z afazją Osobiste zainteresowanie filmem łączy w pracy zawodowej przygotowując spotkania filmoterapeutyczne. Poza pracą z pacjentami interesuje się także zastosowaniem statystyki oraz psychomterii.

ekran programu AfaTest
ekran programu AfaTest
ekran programu AfaTest