LogoTest to:

 • badanie rozumienia mowy dostosowane do wieku (3-6 lat oraz 7-8 lat),
 • badanie artykulacji dostosowane do wieku (osobny materiał dla 3-, 4-, 5- i 6-latków oraz starszych dzieci),
 • zadania wspomagające ocenę pamięci słuchowej i słuchu fonematycznego,
 • kwestionariusz wspomagający ocenę sprawności narządów artykulacyjnych,
 • zestaw ćwiczeń interaktywnych wspomagających codzienną gimnastykę buzi i języka,
 • badanie przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym pod kątem ryzyka utrzymania się jąkania,
 • interaktywny kwestionariusz wspomagający ocenę analizy i syntezy słuchowej, dostosowany do wieku dziecka (6-7 lat oraz powyżej 7 lat),
 • narzędzie przesiewowe do wykrywania ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • atrakcyjne animacje i ilustracje, które można wykorzystać również w późniejszej zabawie lub terapii logopedycznej,
 • materiały dodatkowe, np. dyplom dla dziecka po badaniu mowy, arkusz zgody rodzica/opiekuna na badanie i inne,
 • instrukcja dla diagnosty,
 • oszczędność czasu przy zachowaniu rzetelności badania.
ekran LogoTest cz. 5
ekran AfaTest

AfaTest to:

 • badanie zaburzeń językowych i poznawczych u osób dorosłych,
 • osobny kwestionariusz wspomagający ocenę percepcji wzrokowej,
 • instrukcja dla diagnosty,
 • materiał graficzny dostosowany do osoby dorosłej (brak infantylizacji),
 • oszczędność czasu przy zachowaniu rzetelności badania.

Jak skorzystać z LogoTestu i AfaTestu?

Zarejestruj się bezpłatnie na mTalent.pl

Udostępniliśmy tam LogoTest w wersji 1.1 i AfaTest w wersji 1.0

mTalent

Główne cechy narzędzi LogoTest i AfaTest:

 • PROFESJONALNY – przygotowany przez logopedów i psychologów mających szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie (m.in. w pracy z technologiami edukacyjnymi);
 • SPRAWDZONY – na każdym etapie powstawania narzędzi odbyły się walidacje przeprowadzone wśród adekwatnych grup (zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych), podczas których weryfikowano zgodność założeń autorów ze spostrzeżeniami użytkowników (i pacjentów i przyszłych diagnostów);
 • WSPÓŁCZESNY – wychodzący naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców;
 • AKTUALNY – ilustracje zastosowane w narzędziu LogoTest przedstawiają przedmioty, które znajdują się w najbliższym otoczeniu dzieci, natomiast w narzędziu AfaTest nie ma graficznych materiałów infantylizujących narzędzie, ani przykładów niewspółczesnych;
 • MULTIMEDIALNY – (w przypadku LogoTest) – każdą ilustrację w części dotyczącej badania artykulacji uatrakcyjnia ukryta animacja z dźwiękiem, którą dziecko może uruchomić, klikając na obrazek; dzięki temu animacje mogą być wykorzystane także w późniejszej zabawie lub terapii logopedycznej (np. podczas wywoływania lub utrwalania niektórych głosek);
 • INTERAKTYWNY – przy każdej ilustracji znajdują się przyciski dla osoby badającej – dzięki nim można bardzo łatwo, bez konieczności robienia notatek w trakcie badania, oznaczać poprawność wymowy dziecka lub wykonanie/niewykonanie zadania przez pacjenta dorosłego, a raport przedstawiający wynik testu jest dostępny do wydrukowania na ostatniej stronie danej sekcji (w raporcie można uwzględnić także dane dziecka/ pacjenta);
 • UNIWERSALNY – po walidacji usunięto z kwestionariuszy ilustracje posiadające regionalne nazwy (np. „kapcie” w różnych regionach nazywane inaczej, m.in. „ciapy”, „laczki”);
 • PODRĘCZNY i PORĘCZNY – test został przygotowany tak, by działał na wszystkich urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach); można mieć go zawsze przy sobie i użyć wtedy, gdy jest potrzebny, bez konieczności noszenia teczek z ilustracjami,a w przypadku pacjentów dorosłych – bez używania materiałów przestarzałych graficznie;
 • ONLINE i OFFLINE – do korzystania z narzędzi LogoTest i AfaTest nie potrzeba stałego dostępu do Internetu – można skorzystać z opcji offline;
 • RZETELNY – aby zachować warunki standaryzacji narzędzia (ujednoliconego sposobu posługiwania się nim), do narzędzi LogoTest i AfaTest dołączono instrukcję przygotowaną przez specjalistów oraz szereg dokumentów;
 • AKTUALIZOWANY –obecnie została opublikowana wersja 1.1 (LogoTest) i wersja 1.0 (AfaTest), jeśli jednak w trakcie używania narzędzi okaże się, że wymaga on ulepszeń lub modyfikacji, zostaną one wprowadzone, opublikowane i oznaczone nową wersją, by użytkownicy mieli zawsze dostęp do wersji najbardziej aktualnej;
 • BEZPŁATNY – każdy logopeda/ psycholog ( w przypadku AfaTest) po zalogowaniu może korzystać z programów bezpłatnie. Dziękujemy firmie Learnetic za udostępnienie swojej platformy mTalent.pl na potrzeby projektu oraz nieoceniony wkład techniczny.
słoń w tablecie

Rekomendacje

logopeda - awatar

Możliwość wydawania (przez obrazki) dźwięków podczas prezentacji obiektu, dowolne powtarzanie czynności dające poczucie sprawstwa, wybieranie preferowanych odsłon (stron), wywoływanie różnych reakcji, aktywizowanie skojarzeń – wszystko to wspomaga postrzeganie, tworzenie się pojęć w umyśle dziecka, zapamiętywanie, myślenie przyczynowo-skutkowe i inne istotne w tym momencie rozwoju procesy poznawcze.
A do tego wspomaga diagnozę logopedyczną...

dr hab. Małgorzata Cackowska

profesor UG

logopeda - awatar

Jako terapeuta doceniam produkty z serii mTalent, które z przyjemnością wykorzystuję w trakcie zajęć logopedycznych, ponieważ efektywnie wspomagają proces terapii.
(...) Każdy produkt z serii został opracowany przez specjalistę zajmującego się daną tematyką, dzięki temu program jest rzetelnie przygotowany i przemyślany.

dr Kamila Kuros-Kowalska

Kierownik studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Śląskim, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Patronat i współpraca

logo - Między Słowami
logo - Uniwersytet Gdański
logo - Superbelfrzy
logo - Superbelfrzy mini
logo - Agazja.org
logo - Logo Figle
logo - Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu
ikona - zasoby interaktywne

zasoby interaktywne

mTalent.pl to znana już od kilku lat przestrzeń dla współczesnych terapeutów i nauczycieli. Znajduje się na niej wiele programów wspomagających terapeutów i nauczycieli w pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Część z programów jest bezpłatna. W tym narzędzia z serii LogoTest.

ikona - instrukcja

instrukcja

pozwala zachować warunki standaryzacji i ujednolicić sposób posługiwania się narzędziami LogoTest i AfaTest

ikona - dodatki

dodatki

do kwestionariusza LogoTest dołączone są materiały dodatkowe, np. dyplom dla dziecka i karta informacji dla rodzica/opiekuna